Emri i Lëndës : Historia e gjuhës Turke
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TDE 202-1 A 4 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shqyrtimi i karakteristikave të intonacionit në veprat e dialektit të histories sëTurqishtes.
Objektivat Të mësojë tekstet e kësaj periudhe për të kuptuar qëndrimin e gjuhës turke në historinë e Anadollit të vjetër turk, për të dhënë informacion bazë për Turqishten e vjetër të Anadollit , mbështetjen e turqishtes në periudhën Kipcak dhe për të promovuar karakteristikat e përgjithshme , të shqyrtojë Turqishten Harezm,Krahanli , Uygur dhe Gokturk që kanë ardhur deri në ditët e sotme .
Programi i Lëndës
JavaTema
1Datat e gjuhës Turke në vija të përgjithshme
2Mbishkrimet Gokturk dhe të Goktukeve (dukuri, leximi, alfabeti)
3Mbishkrimi Bilge Kagan, mbishkrimi Kultigin
4Periudha e veprave Uygur dhe Uyguret Karakteristikat kryesore të periudhës së Turqishtes Uygur
5Perzgjedhja e teksteve nga periudha e Uygur Histori e Princit të mirë dhe të këq
6Vendi në historinë e gjuhës Turke Karahanli Divanü Lügati't-Türk
7Analiza e tekstit Kutadgu Bilig Atabetü'l-Hakayık Metin incelemeleri
8Provimi gjysmefinal
9Gjeografia Harezm, Historia e gjuhës turke në turqishten Harezm dhe midis dialekteve të tjera. Njohuri tingujsh në turqishten Harezm
10Kultura në fjalë dhe shtesë në turqishten Harezm Lidhjet e intonacionit dhe drejteshkrimi në tekstet të theksit Harezm Rëndesia e veprës Nehcül-Feradisin dhe Mahmud bin Ali Shqyrtime mbi Nehcül-Feradis
11Data e fiseve Turke të veriut te Detit te Zi. Kuman-Kıpçaklar dhe vendi në historinë e gjuhës turke të turqeve Kıpçak Kıpçak Leksikografia dhe fjaloret Karakteristikat gramatikore të turqishtes Kipcak (në permbledhje)
12Studime gjuhësore mbi tekstet origjinale e gjuhës Kipcak (Kodeks Kumanikus)
13Karakteristikat e përgjithshme në tuqishten Çağatay
14Zgjerimi i turqishtes së vjetër Anadollake
15Karakateristikat e turqishtes së vjetër Anadollake Mënyra karakterisitke e turqishtes së vjetër Anadollake
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Di karakteristikat e gramatikës dhe historisë së turqishtes së vjetër.
2Lexon në alfabetin e Gokturk , njeh mbishkrimin Gokturk dhe Gokturklerve.
3Di vendin e saj në periudhën e turqishtes së vjetër të turqishtes Uygur. Njeh karaktesistikat e gjuhës dhe veprave të periudhës së turqishtes Uygureve. Lejon shkrimin e sistemeve dhe perdorimin e alfabetit te Uygureve.
4Di të mbulojë periudhën nga shekujt e turqishtes Harezm. Shpjegon vendin e saj në gjuhën turke të përgjithshme. Përcakton cfarë do të thotë për etikën e gjuhës Turke. Lista e burimeve të turqishtes Harezm. Përcakton vetitë e gramatikës së Turqishtes Kipcak.
5Turqishtja Kipcak të renditura në mënyrë kronologjike bazuar në dialektet historike. Pershkruan pozicionin historik në gjuhët Turke të turqishtes Kipcak. Shpreh me fjalet e veta karakteristikat në formë dhe intonacionin e turqishtes Kipcak.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11818
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)