Kodi i Lëndës : TDE 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë TDE 213-1 Letërsia Popullore Turke I Ümit Gülseven, Msc
2015-2016 / Vjeshtë TDE 213-1 Letërsia Popullore Turke I Ümit Gülseven, Msc
2014-2015 / Vjeshtë TDE 213-1 Letërsia Popullore Turke I Ümit Gülseven, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TDE 213-1 Letërsia Popullore Turke I Ümit Gülseven, Msc
2012-2013 / Pranverë TDE 213-1 Letërsia Popullore Turke I Huseyin Yilmaz, PhD Candidate