Kodi i Lëndës : TDE 113
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë TDE 113-1 Osmanisht I Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 113-1 Osmanisht I Hakan Kaçar, Msc
2014-2015 / Vjeshtë TDE 113-1 Osmanisht I Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 113-2 Osmanisht I Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 113-1 Osmanisht I Bunyamin Caglayan, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 113-1 Osmanisht I Adem Balaban, PhD