Kodi i Lëndës : TDE 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Kasim Ilhan, Msc
2016-2017 / Vjeshtë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Gülay Yurt, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Gülay Yurt, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Gülay Yurt, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 101-2 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 101-1 Teoritë dhe Njohuritë e letërsisë Turke I Bunyamin Caglayan, PhD