Kodi i Lëndës : TDE 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Hakan Kaçar, Msc
2015-2016 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Ümit Gülseven, Msc
2014-2015 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Ümit Gülseven, Msc
2013-2014 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Ümit Gülseven, Msc
2012-2013 / Pranverë TDE 104-1 Analizë teksti Gülay Yurt, PhD