Kodi i Lëndës : TDE 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë TDE 201-1 Shkencat Gjuhesore Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 201-1 Shkencat Gjuhesore Hakan Kaçar, Msc
2014-2015 / Vjeshtë TDE 201-1 Shkencat Gjuhesore Hakan Kaçar, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TDE 201-1 Shkencat Gjuhesore Adriatik Deriaj, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 201-1 Hyrje në gjuhësi Adriatik Deriaj, PhD