Kodi i Lëndës : TDE 114
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë TDE 114-1 Osmanisht II Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 114-1 Osmanisht II Hakan Kaçar, Msc
2014-2015 / Pranverë TDE 114-1 Osmanisht II Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 114-1 Osmanisht II Bunyamin Caglayan, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 114-1 Osmanisht II Adem Balaban, PhD