Kodi i Lëndës : TDE 234
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Dritan Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Dritan Egro, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë TDE 234-1 Historia e shekullit 20 në Ballkan Adem Balaban, PhD