Kodi i Lëndës : TDE 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Ayse Kutlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Gülay Yurt, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Ümit Gülseven, Msc
2014-2015 / Vjeshtë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Ümit Gülseven, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 313-1 Letërsia për fëmijë Bunyamin Caglayan, PhD