Kodi i Lëndës : TDE 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Gülay Yurt, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Gülay Yurt, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Periudha e Republikes) Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 315-1 Letërsia Moderne Turke III (Tanzimat) Sezai Coskun, PhD