Kodi i Lëndës : TDE 331
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Kasim Ilhan, Msc
2016-2017 / Vjeshtë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Kasim Ilhan, Msc
2015-2016 / Vjeshtë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Dritan Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Dritan Egro, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë TDE 331-1 Historia e Kulturës Turke Ceyhun Vedat Uygur, Prof. Dr