Kodi i Lëndës : TDE 302
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimi Turqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimi Turqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimi Turqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimi Turqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Ilirjana Kaceli, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimi Turqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Alban Foci, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 302-1 Studime përkthimiTurqisht -Anglisht, Anglisht -Turqisht Adriatik Deriaj, PhD