Kodi i Lëndës : TDE 312
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Gülay Yurt, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 312-1 Letërsiadhe lëvizjet letrare në Evropën Perëndimore Sezai Coskun, PhD