Kodi i Lëndës : TDE 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Kasim Ilhan, Msc
2016-2017 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Kasim Ilhan, Msc
2015-2016 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Bunyamin Caglayan, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 314-1 Letërsia në Botën Turke Bunyamin Caglayan, PhD