Kodi i Lëndës : TDE 323
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë TDE 323-1 Letërsia Shqiptare Silvester Manaj, MA
2015-2016 / Vjeshtë TDE 323-1 Letërsia Shqiptare Silvester Manaj, MA
2014-2015 / Vjeshtë TDE 323-1 Letërsia Shqiptare Silvester Manaj, MA
2013-2014 / Vjeshtë TDE 323-1 Letërsia Shqiptare Bunyamin Caglayan, PhD