Kodi i Lëndës : TDE 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Huseyin Yilmaz, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 211-2 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 211-1 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 211-2 Gramatika e gjuhësTurke III (Sintaksa) Adem Balaban, PhD