Kodi i Lëndës : TDE 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Vjeshtë TDE 411-1 Shqyrtimi i Gjuhës Turke Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 411-1 Shqyrtimi i Gjuhës Turke Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 411-1 Shqyrtimi i Gjuhës Turke Adem Balaban, PhD