Kodi i Lëndës : TDE 403
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Vjeshtë TDE 403-1 Shkencat Gjuhësore Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë TDE 403-1 Shkencat Gjuhësore Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 403-1 Shkencat Gjuhësore Ceyhun Vedat Uygur, Prof. Dr