Kodi i Lëndës : TDE 551
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë TDE 551-1 Seminar Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 551-1 Seminar Ilirjana Kaceli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 551-1 Seminar Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 551-1 Seminar Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 551-2 Seminar Bunyamin Caglayan, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 551-3 Seminar Gülay Yurt, PhD