Kodi i Lëndës : TDE 423
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë TDE 423-1 Semantika e Turqishtes Adem Balaban, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 423-1 Semantika e Turqishtes Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë TDE 423-2 Semantika e Turqishtes Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë TDE 423-1 Semantika e Turqishtes Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë TDE 423-1 Semantika e Turqishtes Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.