Kodi i Lëndës : TDE 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë TDE 401-1 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 401-1 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë TDE 401-2 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Matilda Likaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 401-1 Teknikat dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë TDE 401-1 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Paul Boswell, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 401-1 Teknikat dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Arban Uka, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 401-2 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Arban Uka, PhD