Kodi i Lëndës : TDE 550
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2016-2017 / Vjeshtë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2016-2017 / Vjeshtë TDE 550-2 Tezë Gülay Yurt, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 550-3 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 550-4 Tezë Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 550-3 Tezë Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 550-4 Tezë Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 550-3 Tezë Spartak Kadiu, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 550-4 Tezë Xhemile Abdiu, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 550-5 Tezë Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-3 Tezë Alban Foci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-4 Tezë Adriatik Deriaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-5 Tezë Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë TDE 550-7 Tezë Spartak Kadiu, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-3 Tezë Alban Foci, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-4 Tezë Adriatik Deriaj, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-5 Tezë Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës TDE 550-6 Tezë Spartak Kadiu, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-2 Tezë Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-3 Tezë Alban Foci, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-4 Tezë Adriatik Deriaj, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-5 Tezë Spartak Kadiu, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 550-6 Tezë Genciana Abazi Egro, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë TDE 550-7 Tezë Ceyhun Vedat Uygur, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 550-1 Tezë Adem Balaban, PhD