Kodi i Lëndës : TDE 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë TDE 301-1 Teoritë e përkthimit Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë TDE 301-1 Teoritë e përkthimit Ilirjana Kaceli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TDE 301-1 Teoritë e përkthimit Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 301-1 Teoritë e përkthimit Gladiola Loka, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TDE 301-1 Teoritë e përkthimit Alban Foci, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 301-1 Teoritëe përkthimit Adriatik Deriaj, PhD