Kodi i Lëndës : TDE 218
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2015-2016 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Gülay Yurt, PhD
2014-2015 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 218-1 Letërsia modern Turke II (Periudha kushtetuese dhe S. Fünun ) Gülay Yurt, PhD