Kodi i Lëndës : TDE 412
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Pranverë TDE 412-1 Gramatika e Turqishtes Klasike Osmane Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Pranverë TDE 412-1 Gramatika e Turqishtes Klasike Osmane Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 412-1 Gramatika e Turqishtes Klasike Osmane Bunyamin Caglayan, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 412-1 Gramatika e Turqishtes Klasike Osmane Bunyamin Caglayan, PhD