Kodi i Lëndës : TDE 521
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë TDE 521-1 Ushtrime në mësimin e gjuhës së Huaj dhe Aftësi Gjuhësore Bunyamin Caglayan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë TDE 521-1 Ushtrime në mësimin e gjuhës së Huaj dhe Aftësi Gjuhësore Bunyamin Caglayan, PhD
2013-2014 / Vjeshtë TDE 521-1 Ushtrime në mësimin e gjuhës së Huaj dhe Aftësi Gjuhësore Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 521-1 Ushtrime në mësimin e gjuhës së Huaj dhe Aftësi Gjuhësore Bunyamin Caglayan, PhD