Kodi i Lëndës : EDU 420
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Pranverë EDU 420-1 Drejtimi i Klases Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës EDU 420-1 Drejtimi i Klases Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë EDU 420-1 Drejtimi i Klases Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë EDU 420-1 Drejtimi i Klases Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë EDU 420-1 Drejtimi i Klases Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.