Dekanati i Studentëve në KU Bedër organizon Ditën Internacionale

Dekanati i Studentëve, në bashkëpunim me Zyrën e Klubeve Studentore, organizoi Ditën Internacionale në ambientet e Kolegjit Universitar Bedër.
 
Studentët tanë internacionalë, patën mundësinë të tregonin më shumë rreth kulturave dhe traditave të larmishme të shteteve nga të cilat vijnë, duke i paraqitur ato në stendat përkatëse.
 
Nuk munguan edhe ushqimet tradicionale të përgatitura nga vetë ata, lojërat e ndryshme, shfaqjet artistike dhe një sërë aktivitetesh të tjera që i dhanë një atmosferë ndryshe universitetit.