Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011 yılında Filoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesine bünyesinde kurulmuştur. Bölüm açıldığı yıldan itibaren lisans ve yüksek lisans alanında çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim dili (zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersi dışında) Türkçedir. Bölümün temel hedefi, Türk dili ve edebiyatı, yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlıca, mütercim-tercümanlık alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. Eğitim programı, yurt dışındaki Türkoloji ve yurt içindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin programları esas alınarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzde temel dil ve edebiyat bilgileri yanında; Türk Dili ve Türk Edebiyatı, tarihî gelişim süreci içinde dönemler halinde incelenmektedir. Bunun yanında Türk Dili ve Edebiyatının gelişim sürecindeki tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri içeren bilgiler de verilmektedir. Öğretim programlarının esasını, Türk dili ve Türk edebiyatı dersleri oluşturmaktadır. Türk dili alanında Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri verilmektedir. Ayrıca Türkçenin Fonoloji, Morfoloji ve Sentaksı ders olarak okutulmaktadır. Modern dil bilimi de dil dersleri içinde verilmektedir. Türk Edebiyatı sahasında ise Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri verilmektedir. Dil dersleri çağdaş Türk lehçeleriyle, edebiyat dersleri de çağdaş Türk edebiyatları ve batı edebiyatına ait örneklerle karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Türkçe, Arnavutça ve İngilizce karşılıklı çeviri dersleri de okutulmaktadır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün sunduğu eğitim programları şunlardır:

  1. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Yüksek Lisans Programı
  3. Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Öğretimi Mesleki Yüksek Lisans Programı

Misyonumuz

Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Türkoloji bölümü olarak vizyonumuz, alanında kaliteli bilimsel çalışmalar yaparak ve mükemmel eğitim almış uzmanlar yetiştirerek Arnavutluk'ta en iyi olmak, Balkanlar ve Avrupa'da ise en iyiler arasına girmektir.

Bölüm Kurulu

Nr.

Titulli/ grada

Emër

Mbiemër

e-Mail

1

Dr.

Adem

Balaban

[email protected]

2

Dr.

Gülay 

Yurt

[email protected]

3

Dr.

Fatih Ufuk 

Bağcı

[email protected]

4

PhD. Cand.

Hüseyin  

Yılmaz

[email protected]

5

MA.

Hakan 

Kaçar

[email protected]

6

MA.

Ümit 

Gülseven

[email protected]

7

MA.

Kasım

İlhan

[email protected]

8

MA.

Hamide

Shguni

hshguni@beder.edu.al