Sekretar i Departamentit

Hamide Shguni: Ka përfunduar studimet "Bachelor" në Departamentin e Sociolgjisë, Fakulteti i Artit dhe Letërsisë, Universiteti i Selçukut. Ka përfunduar studimet e ciklit të dytë master shkencor në profilin: Sociolgji, Fakulteti i Artit dhe Letërsisë, Universiteti Selçuk.

Telefon: +355 4 24 19 200 / 134
Fax: +355 4 24 19 333
E-mail: [email protected]