Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programı, Türkçenin eğitim ve öğretiminde çalışmak isteyenlere hitap etmektedir.  Eğitim programı, yurt dışındaki Türkoloji ve Türkiye’deki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin master programları ile eğitim bilimleri master programları esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir. Programımızın temel hedefi, Türk dili ve edebiyatının öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında ihtiyaç duyulan öğretmenleri ve uzmanları yetiştirmektir. Program kapsamında bir dönemlik zorunlu staj bulunmaktadır. Arnavutluk devleti Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Yüksek Öğretim kanunları çerçevesinde eğitim süresi 1,5 yıl,  90 AKTS’dir. Programda örgün eğitim verilmektedir. 

Öğretim programının esasını, eğitim ve pedagojik formasyon dersleri oluşturmaktadır. Bunun yanında Türkçenin öğretimi, Türk edebiyatının öğretimi ve tez hazırlama yöntemlerinin verildiği araştırma metotları dersleri okutulmaktadır. Programda bir dönemi kapsayan okul pratiği şeklinde staj bulunmaktadır.

Misyonumuz

Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Türkoloji bölümü olarak vizyonumuz, alanında kaliteli bilimsel çalışmalar yaparak ve mükemmel eğitim almış uzmanlar yetiştirerek Arnavutluk'ta en iyi olmak, Balkanlar ve Avrupa'da ise en iyiler arasına girmektir.

Eğitim Süresi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programı, 1,5 akademik yıl ve üç yarıyıldan oluşmaktadır.

AKTS Kredisi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ECTS

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programı, 90 AKTS’dir. 1 AKTS = 25 saat.

Diploma Başlığı

Programın sonunda " Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programı," başlıklı bir diploma verilir.

İş imkânları

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilirler;

 • Özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olabilir.
 • Sivil toplum kuruluşlarında Türkçe ve Osmanlıca uzmanı
 • Özel ve kamu kuruluşlarda Türkçe ve Osmanlıca uzmanı
 • Ortaokul ve liselerde öğretmenlik,
 • Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda dünyanın her tarafında öğretmenlik
 • Yayıncılık sahasında uzmanlık
 • Radyo ve televizyonlarda yapımcı ve çevirmen
 • Gazetelerde yazar veya editörlük
 • Devlet arşivlerinde araştırmacı ve Osmanlıca uzmanı
 • Haber ajanslarında görev alabilir.

Program Çıktıları

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Profesyonel Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler aşağıdaki konuları bilir ve o konularla ilgili hususları anlayabilir:

 • Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
 • Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
 • Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çevriyazı alfabesine aktarır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahip olur.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanır ve uygular.
 • Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretir ve bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır. 
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirilen çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılır, bu etkinliklerde görev alır.
 • En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
 • Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilim açısından eleştiri yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 • Türkçeden Arnavutçaya, Arnavutçadan Türkçeye tercüme yapabilir.
 • Osmanlıca metinleri okuyabilir.
 • Yabancılara Türkçe öğretimi yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
 • Öğrenci Türkçeyi çok iyi seviyede konuşabilir, yazabilir ve anlayabilir.
 • Türk dilinin özelliklerini bilir.
 • Türk edebiyatını ve ürünlerini bilir.
 • Türk kültür ve tarihini bilir. 

Ders Programı