Publikime nga stafi

2011

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2011).  “Dashuria dhe toleranca njerëzore sipas Hoxhë Ahmed Jesevi, Junus Emre dhe Mevlana”, Konferenca Ndërkombëtare në Dialogun Ndërkulturor Turqi- Rumani   në një sesion të veçantë për “Identiteti i gruas dhe familja”, 18-19 May 2011,  Bucharest-Romania, pp.38-51.

 

2012

Balaban, Adem;  Yılmaz, Sadullah(2012). “Një turkolog që jetoi në Shqipëri: Tahir Dizdari”, Konferenca e parë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi- Aspektet e përbashkëta të kulturës turke dhe shqiptare, 25-26 May 2012, Tiranë-Shqipëri, pp.13-19.

Balaban, Adem(2012).  “ Problemet e zëvendësimit të fjalëve turke me fjalë të huazuara dhe sugjerime”, Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 30 maj-1 qershor 2012, İstanbul-Turqi.

Balaban, Adem(2012). “Ndryshimet fonetike në fjalët turke të huazuara që përdoren në gjuhën shqipe”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 shtator 2012, Ankara-Turqi.

Balaban, Adem;  Yılmaz, Sadullah(2012). “Ura ndërkulturore midis Shqipërisë dhe Turqisë, Një histori dedikimi: Makbule Fatma Hanım”, Kongresi i parë Ndërkombëtar Ballkanik,  24 - 26 shtator 2012, İstanbul-Turqi.

Balaban, Adem(2012).  “Roli i shpirtërores në romane: “Libri i zi” and “Dashuria”, Konferenca e parë ndërkombëtare në Shkencat Humane, “Kërkimet Shpirtërore”, 11-13 maj 2012, Tiranë-Shqipëri.

Balaban, Adem(2012).  “Rëndësia e përgatitjes e kurrikulës më të mirë në departamentet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke”, Konferenca e Parë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, “Sfidat dhe zhvillimi i cilësisë në arsimimin e lartë”, 22-23 qershor, 2012, Tiranë-Shqipëri.

Çağlayan, Bünyamin(2012). Kontributi i këshillave të Hulusi Efendi në zgjidhjen e problemeve sociale, të kërkimeve shpirtërore në Shkencat Humane, Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat Humane, Universiteti Beder,11-13 maj 2012, Tiran, Shqipëri, pp.1-X.

Çağlayan, Bünyamin(2012). Poezitë dygjuhëshe turko-shqiptare në Nazim Divan, Simpoziumi Ndërkombëtar në Letërsinë Klasike Turke në universitetin Ordu (Në kujtim të Prof. Dr. Mehmet Cavusoglu) Librat në vijim, 10-12maj, 2012, Ordu/Turqi, pp.202-210.

Çağlayan, Bünyamin(2012).Hoxha Nastradin, si një vlerë e përbashkët e kulturës Turke dhe Shqiptare, "Aspekte të përbashkëta të kulturës turke dhe asaj shqiptare” Konferenca Ndërkombëtare në Studimet Gjuhësore dhe Letrare, Universiteti Bedër, Libri në vijim, 23-25 maj, 2012, Tiranë/Shqipëri, pp. 42-48.

Çağlayan, Bünyamin(2012). Dorëshkrimet e Trashëgimisë Kulturore Botërore, Simpoziumi i Dytë Ndërkombëtar në Turkologji “Pyetjet dhe zhvillimet e studimeve në turkologjinë moderne”, Fakulteti i Studimeve Orientale, Universiteti i Varshavës, 12-14 shtator, 2012, Varshavë/Poloni, Pp.1-X.

 

2013

Çağlayan, Bünyamin; Balaban, Adem (2013).  “Dorëshkrime të turqishtes Mecmuas në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë”, Studime Turke – Periodikja Ndërkombëtare në gjuhën, letërsinë dhe historinë e turqishtes ose Turkic, Volumi 8/1, Dimër 2013,  pp. 215-235.

Balaban, Adem(2013).  “Roli i shpirtërores në romane: “Libri i zi” dhe “Dashuria”, Gazeta në Shkenca Humane e Bedër, Volumi 1/1 Pranverë 2013, pp. 99-111.

Balaban, Adem(2013). “Një model e-silabusi për departamentet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke” BJES (Gazeta e Universitetit Bedër në Shkencat e Edukimit), Volumi 2/1 Pranverë 2013, pp. 98-110.

Balaban, Adem; Yılmaz, Sadullah(2013 “Ura ndërkulturore midis Shqipërisë dhe Turqisë, Një histori dedikimi: Makbule Fatma Hanım”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, v.2, çështja 1, Korrik 2013, pp.101-109.

Balaban,  Adem; Yurt, Gülay(2013). “Një model e-silabusi për departamentet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke” Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, “Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në arsimimim”, 29-30 mars, 2013, Tirana-Shqipëri, ss.57-71.

Yurt, Gülay; Balaban,  Adem(2013). “Hapësira që zë loja në mësimin e turqishtes si gjuhë të huaj”, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, “Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në arsimimim”, 29-30 mars, 2013, Tirana-Shqipëri, ss.337-341.

Balaban,  Adem. “Përdorimi i gjuhës në menaxhimin e krizave” Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat Humane, “Krizat dhe Shpirtërorja”, 11-13 maj 2013, Tirana-Shqipëri.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2013).  “Kontributi i Olimpiadave Turke në turqishten dhe kulturën turke”, Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke, 17-19 maj 2013, Sarajevë, Bosnia-Hercegovina.

Çağlayan, Bünyamin; Balaban, Adem(2013). “Lirikat sipas kërkesës së shkruar në Nazim Divane” Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke, 17-19 maj 2013, Sarajevë, Bosnia-Hercegovina.

Çağlayan, Bünyamin; Balaban, Adem(2013).  “Shehrengizi i Cem’î rreth Pogdoricës dhe Shkodrës”,  Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkanlar Konferansı, Prizren/Kosovë.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2013). “Fjalë të përbashkëta kulturore turke në gjuhën shqipe dhe greke”, Dialogu Midis Gjuhëve, Kulturave Dhe Qytetërimeve Ballkanike, 20.09.2013, Tiranë-Albania.

Balaban,  Adem(2013). “Roli i Ilahive dhe Nefes turke në marrëdhëniet gjuhësore turko-shqiptare” VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 shtator 2013, Tiranë-Shqipëri, pp.247-256.

Balaban, Adem; Lleshanaku, Kelmend (2013). “Fjalët turke të huazuara në fjalorin latinisht-shqip të Frang Bardhit (1635)”, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqishtja në Ballkan” ,  14-16 nëntor 2013, Tiranë-Shqipëri, pp.21-29.

Balaban, Adem; Ekrem,  Aida (2013). “Funksionet e fjalorit të nëntekstit shqip në heqjen e fjalëve turke të huazuara nga shqipja”, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqishtja në Ballkan”,  14-16 nëntor 2013, Tiranë-Shqipëri, pp.8-14.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2013). Zoraki Bir Diplomatın Gözüyle Arnavutluk, Konferenca e Dytë Shkencore Ndërkombëtare, “Dialogu Midis Gjuhëve, Kulturave Dhe Qytetërimeve Ballkanike, universiti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Departmenti i Gjuhëve Sllavike dhe Ballkanike, Universiteti i Ionias (Greqi), 20 shtator, 2013, ss.175-181.

Balaban, Adem(2013). “Tahir Dizdari’nin Sözlükçülüğü”, Leksikograf Tahir Dizdari Ve Arnavut Dili İçin Türkologlar Konferansı, 31 Ocak 2013, İşkodra-Arnavutluk.

Çağlayan Bünyamin(2013). Mendimet e Sami Frashërit rreth turqishtes dhe fjalorit turk në hyrjen e Kamus-ı Turki, Qendra Kulturore Turke Junus Emre Shkodër dhe universiteti Lugj Gurakuqi Shkodër, 31 Janar, 2013, Shkodër/Shqipëri, pp. 1-X.

Çağlayan, Bünyamin(2013). Gjëzat në pikën e arsimit, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, “Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në arsimim”, 29-30 mars,2013, Universiteti Beder, Tiranë/Shqipëri, pp.1-X.

Çağlayan, Bünyamin and Balaban, Adem, “Lirikat sipas kërkesës së shkruar në Nazim Divane” Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke (UTEK '13) 17-19 maj 2013, Librat në procedim të Universitetit Ndërkombëtar Burch, Sarajevë/Bosnia dhe Hercegovina Volumi I, pp. 153-158.

Balaban, Adem and Çağlayan, Bünyamin and Çalışkan, Adem(2013).  ). “Kontributi i Olimpiadave Turke në turqishten dhe kulturën turke”, Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke (UTEK '13),  International Burch University, 17-19 Maj, 2013, Sarajevë/Bosnia dhe Hercegovina, pp.1-X.

Çağlayan Bünyamin and Balaban Adem (2013). Shehrengizi i Cem’î i Podgoricës dhe Shkodrës, Konferenca Ballkanike e Lindja e Perëndimit, Perëndimi i Lindjes, Universiteti i Prizrenit dhe Universiteti Balıkesir 5-7 June 2013, Prizren/Kosovë, pp.1-X.

Çağlayan, Bünyamin(2013). Mësimi i turqishtes në Shqipëri, Grand i Tetë Ndërkombëtar i Gjuhës Turke, Bilkent Universitesi and Universiteti i Tiranës Libri i aktiviteteve , 25-27 Shtator, 2013, Tiranë/Shqipëri pp.

Çağlayan, Bünyamin and Balaban, Adem(2013). Shqipwria nw sytw e njw diplomati ushtarak, Konferenca e Dytw Ndwrkombwtare Shkencore, “Dialogu Midis Gjuhëve, Kulturave Dhe Qytetërimeve Ballkanike, universiti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Departmenti i Gjuhëve Sllavike dhe Ballkanike, Universiteti i Jonias(Greqi) Libri i aktiviteteve, 20 shtator, 2013, Tiranë/Shqipëri, pp. 175-181.

Balaban, Adem and Çağlayan, Bünyamin (2013). Fjalë të përbashkëta kulturore turke në gjuhën shqipe dhe greke”, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare Shkencore, Dialogu Midis Gjuhëve, Kulturave Dhe Qytetërimeve Ballkanike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departmenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Universiteti i Ionia (Greqi) Libri i aktiviteteve, 20-21 shtator, 2013, Tiranë/Shqipëri, pp.159-174.

Çağlayan, Bünyamin (2013). Legjenda e Sarı Saltuk e thënë nga Alexandre Degrand në Krujë (Shqipëri), Konferenca Ndërkombëtare në Sarı Saltık Gazi, Trakya University,Instituti Junus Emre dhe Agjensia Turke e Kooperimit dhe Koordinimit (TIKA), 6-10 nëntor 2103, Konstanta, Rumani, pp.1-X.

Çağlayan, Bünyamin(2013).  Rritja e ndikimit të letërsisë shqiptare nga poezia klasike turke: letërsia Beytecı, Konferenca Ndërkombëtare në Gjuhë, Universiteti Beder and Yıldız Üniversity (İstanbul), 14-16 nentor,2103, Tiranë/Shqipëri, pp.92-100.

Çağlayan, Bünyamin and Balaban, Adem(2013). Dorëshkrime të turqishtes Mecmuas në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë”, Studime Turke – Periodikja Ndërkombëtare në gjuhën, letërsinë dhe historinë e turqishtes ose Turkic, Volumi 8/1, Dimër 2013,  pp. 215-235

Balaban, Adem & Yurt, Gülay (2013) “Një model e-silabusi për departamentet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke” ICES Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, Libri i Aktiviteteve 29-30, Mars 2013, Tirana-Shqipëri, pp.37-49

Yurt, Gülay & Balaban,  Adem (2013) Hapësira që zë loja në mësimin e turqishtes si gjuhë të huaj, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, “Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në arsimimim”, 29-30 mars, 2013, Tirana-Shqipëri, pp. 264-268.

Yurt, Gülay Kriza shpirtërore gjatë modernizimit, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat Humane 17-19 maj 2013, Tiranë/Shqipëri

Yurt, Gülay (2013) Saraybosna Halkının Batıl İnanışları Hakkında Bir Derleme-İnceleme, UTEK I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Saraybosna-Bosna Hersek pp.351-357.

Yurt, Gülay (2013) Burimet dhe problematikat e teatrit në Turqi: Vëzhgim në letërsinë e teatrit gjatë periudhës ‘single party’ ICHSS 3° Konferenca Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Shkenca Shoqërore, La Sapienza Universiteti i Romës dhe MCSER, Shtator 20-22, 2013 Romë/Itali pp.748-753.

Yurt, Gülay (2013) Arnavutluk’ta Türkçe’den Arnavutça’ya Çevirilen Eserler, UDEK Balkanlarda Türkçe Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı 14-16 Kasım 2013 (II. Cilt)  Tiranë/Shqipëri 2013 s.151-161.

Yurt, Gülay (2013) Faruk Nafiz’in Akın ve Özyurt Oyunlarının İncelemesi, İCONTE Konferenca e 5të Ndërkombëtare në Tendencat e Reja në Arsim dhe Zbatimi i Tyre(Libri i përmbledhjeve) pp.81.

Yurt, Gülay (2013) Yabancılara Türkçe Dilbilgisi (Fiil Çatısı) Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştay Programı, 25 Mayıs, Tirana/Shqipëri.

Yurt, Gülay (2013) Burimet dhe problematikat e teatrit në Turqi: Vëzhgim në letërsinë e teatrit gjatë periudhës ‘single party’, Gazeta Mesdhetare në Shkencat Sociale, ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340(Print), Index Copernicus Impact Factor 3.77; Vol 4; No 9, Tetor 2013 pp.748-753.

Yurt Gülay (2013) Hapësira që zë loja në mësimin e turqishtes si gjuhë të huaj, BJES Beder University Journal of Educational Sciences, ISSN 2306-0557(Print) Vol 2, Nr. 1, Prill 2013, pp.111-115.

Yurt, Gülay and Arslan, Mustafa (2014) 7.Tekstet figurë-përmbajtje-tekst të klasës turke nga drejtimi i hetimit: Publikimet e Zambakut dhe të Paqësorit të Shembullit, SDU fakulteti i Artit dhe Shkencës, gazeta e Shkencave Shoqërore, Nr: 31,prill 2014, pp.317-327.

Yurt, Gülay (2014) Studimi i dramave të Faruk Nafiz Akın and Özyurt nga pikepamja e kontributit ne historine e Tezes turke, Revistë në Kërkim në Arsim dhe Mësimdhënie ISSN: 2146-9199 Volumi:3 Çështja: 4 Nr. Artikullit: 40, Nëntor 2014, pp.433-443.

 

2014

Balaban, Adem(2014). "Dorëshkrimet turke në interpretimin e ëndrrave",  Gazeta e Arsimit teë Gjuhës dhe Letërsisë, issue 9, pp. 112-132.

Balaban, Adem(2014). “A janë fjalorët për t’u përdorur apo thjesht për t’u përdorur si pika referimi?, Gazeta e Akademisë së Studimeve të Shkencave shoqërore, Numër: 24 , Pranverë 2014,  pp. 237-250.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2014).  “Fjalë të përbashkëta kulturore turke në gjuhën shqipe dhe greke”, Gazeta e Edukimit dhe Kërkimit Shoqëror 4.2, pp. 262-270.

Balaban, Adem(2014). “Mësimi i turqishtes në Shqipëri dhe arsyet e mësimit të turqishtes nga shqiptarët”, Gazeta ndërkombëtare e kërkimit shoqëror, Volumi: 7 Çështja: 33, pp.625-634.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin (2014).  “Sofracı’s Divan dhe përshkrimi i tij”, Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke, 23-26 Maj 2014, Sarajevë, Bosnia-Herzegovina.

Balaban,  Adem(2014). “Efektet e serive turke të transmetuara në shqip në një kulturë si e shqipaterëve” Konferenca Ndërkombëtare në Turqi dhe Paaqja në Balkan, Diplomacia Komerciale dhe Kulturore, 28 to 30 maj 2014 in Istanbul-Turkey.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin; Ombashi, Rahim(2014). Një përqasje e studimit Tasavvuf në letërsinë shqiptare (Qe nga koncepti i I hyrjes së Tasavuf si histori i letërsisë shipe, Kongresi ndërkombëtar i kulturës turke, 13-14 tetorr 2014, pp.165-196.

Balaban, Adem; Çağlayan, Bünyamin; Ombashi, Rahim(2014). “Himnet e Mustafa Reka që ishte një Sheik Rufai në Tiranë, Kongresi ndërkombëtar i kulturës turke, 13-14 October 2014, pp.197-225.

Balaban, Adem(2014). “Faktorët e zhvillimit të gjuhës turke tek fëmijët që jetojnë në Shqipëri dhe disa sugjerime për të përmirsuar turqishten e tyre”, Konferenca e Tretë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqia në Europë” ,  30 tetor-1 nëntor 2014, Tiranë-Shqipëri.

Balaban, Adem and Çağlayan, Bünyamin  and Ombashi, Rahim(2014).  Një qasje në studimin e Tasavvuf në letërsinë shqipe, Kongresi Ndërkombëtar i Kulturës Turke/I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi “Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri Turkish Sufi Culture and Traditions” , Süleymanşah University(Istanbul) Proceedigs Book, 13-15 October 2014,Istanbul/Turkey  pp.165-196.

Balaban, Adem and Çağlayan, Bünyamin  and Ombashi, Rahim(2014). Himnet e Mustafa Rekës që ishte Arufai Sheikh në Tiranë, Kongresi Ndërkombëtar i Kulturës Turke/I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi “Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri Turkish Sufi Culture and Traditions” , Süleymanşah University(Istanbul) Proceedigs Book, 13-15 October 2014, Istanbul/Turkey,  pp.197-225.

Çağlayan, Bünyamin (2014). Poet i Divan nga Tirana: Vefaî, Konferenca e Tretë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqia në Europë” ,  30 tetor-1 nëntor 2014, Tiranë-Shqipëri.

Kaçar,  Hakan(2014). T’u mësosh turqisht të huajve me fjalitë kryesore, Kongresi Ndërkombëtar i Gjuhës dhe Letërsisë Turke, Libri i Komunikatës, 23-25 maj 2014, Sarajevë-Bosnia/Hercegovina.

Kaçar, Hakan; Kaçar, Elif(2014). Problemet e studentëve turq të cilët jetojnë në Shqipëri në gjuhën e tyre mëmë, Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqit në Ballkan”, Libri i Komunikatës, 14-16 Nov 2013, Tirana-Shqipëri, pp.322-327.

Okumuş, Salih; Kaçar, Hakan; Kaçar, Elif(2014). Një revistë për fëmijë e botuar në Maqedoni: Tomurcuk (Analiza nga ana e stilit, përmbajtjes dhe bordit të shkrimtarëve), Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqit në Ballkan”, Libri i Komunikatës, 14-16 Nov 2013, Tirana-Shqipëri, pp. 268-275.

Kaçar, Hakan; Kaçar, Elif(2014). Dashuria e Ehl-i Beyt in Uşşakilik, Konferenca e Tretë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqit në Ballkan”, Libri i Komunikatës, 30 tet-1 Nen 2014, Tirana-Shqipëri.

Gülseven, Ümit(2014) Rëndësia e filmave dhe përdorimi gjatë mësimdhënies së turqishtes për të huajt, Konferenca e Tretë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi, “Turqit në Ballkan”, Libri i Komunikatës, 30 tet-1 Nen 2014, Tirana-Shqipëri.