BURSAT E STUDIMIT 2022-2023

Kolegji Universitar Bedër edhe për vitin akadeik 2022-2023 do të ofrojë disa kategori bursash studimi për të gjithë maturantët që do të zgjedhin të vazhdojnë rrugëtimin akademik pranë institucionit tonë.

1. BURSA EKSELENCE

“Bedër” do të akordojë Bursa Ekselence për maturantët me rezultate të larta, të cilët zgjedhin të regjistrohen në programet e vitit akademik 2022-2023.

Nota mesatare VKM Përqindja e bursës që përfiton
9.5 - 10 80 %
9.0 - 9.49 60 %
8.5 - 8.99 40 %
8.0 - 8.49 20 %

Për rezervimet deri në:

31 Mars ofrohet +20 % bursë.

31 Qershor ofrohet +10 % bursë.

 

2. BURSA TALENTI

Përfitues të këtyre bursave janë maturantët me arritje në:

 • Art
 • Sport
 • Lidership
 • Shkencë
 • Olimpiada

 

3. BURSA SOCIALE

“Bedër” mundëson programin e Bursave Sociale. Deri në 100% bursë për studentët:

 • Me status jetimi;
 • Pa kujdestari prindërore;
 • Me pamundësi ekonomike;
 • Fëmijë I punonjësve të rënë në detyrë;
 • Me status invalidi, paraplegjiku, tetraplegjiku, etj.

 

4. POSIP

“Bedër” në bashkëpunim me kompanitë më prestigjioze mundësojnë Programin e Studimeve të Integruara me Praktikën (POSIP).

Aplikantët që përzgjedhin të studiojnë tek ne, nëpërmjet POSIP mund të përfitojnë:

 • Praktikë pune të paguar;
 • Bursë studimi;
 • Garanci punësimi në profesion.

Për të aplikuar obline kliko: Admission Office - Kolegji Universitar Bedër (beder.edu.al)