Lista e kandidatëve fitues të raundit të dytë për vitin akademik 2018-2019

Kolegji Universitar Bedër shpall listat e maturantëve/aplikantëve fitues të raundit të dytë të aplikimeve për vitin akademik 2018 – 2019.

Regjistrimi i aplikantëve të shpallur fitues do të bëhet në datat 27 shtator deri në 6 tetor. Procesi i regjistrimit do të kryhet me dokumentacionin përkatës në sekretarinë mësimore të Kolegjit Universitar Bedër, sipas datave të sipërshënuara, nga ora 8:00 deri në orën 16:30.

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:

a) Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë).

b) Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me listën e notave.

c) 2 fotografi të vogla personale.

Kandidatët do të gjejnë emrat e tyre në listat e bashkëngjitura. Klikoni linqet e mëposhtme për çdo program studimi:

Drejtësi

Shkenca Islame

Shkenca Komunikimi

Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Arsim Parashkollor dhe Fillor

Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Kontakt:

Tel: +355673427001 / +35542419222

Email: admissions@beder.edu.al